خوش آمدید

تولید خلاقانه، اقتصادی، علمی و به روز درصنایع لاستیک، رسالت گروه ولکان است

صنایع مادر یکی از اصلی ترین اهداف گروه تولیدی صنعتی ولکان می باشد

راهکارهای ما باعث افزایش کارایی فرآیند تولید، ارتقای ایمنی و سودآوری مضاعف خواهد شد

چرا ولکان؟

ارائه خدمات مناسب
راهکارهای مبتنی بر کیفیت

ساخت قالب های بسیار پیچیده صنایع

ساخت قطعات لاستیکی خاص و فوق سنگین سفارشی در صنایع

اخبار

و رویدادها

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!